Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) przekazujemy Pani/Panu kluczowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Clim Team Radosław Janiak („Clim Team Radosław Janiak”). 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego usług i produktów finansowych Clim Team Radosław Janiak poprzez przesyłanie drogą elektroniczną na Pani/Pana adres e-mail, a także za pośrednictwem wiadomości sms oraz poprzez kontakt telefoniczny:

  • informacji handlowych dotyczących aktualnych akcji marketingowych oraz aktualnej oferty Clim Team Radosław Janiak,
  • informacji handlowych o produktach, promocjach i usługach Clim Team Radosław Janiak,
  • przekazywania informacji od podmiotów współpracujących z Clim Team Radosław Janiak, świadczących usługi powiązane z ofertą Clim Team Radosław Janiak, informacji o ich produktach, promocjach i usługach, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu dla powyższych potrzeb (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda na ich przetwarzanie może zostać przez Panią/Pana w każdej chwili wycofana (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług zapewniających wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych i komunikacyjnych Clim Team Radosław Janiak, oraz inne podmioty wspierające nas w działaniach marketingowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji powyższego celu przetwarzania na podstawie uzyskanej zgody, tj. do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.


W przypadkach i na zasadach uregulowanych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).